Company Logo

Setkání s kronikářem rybářského svazu Třebíč, panem Václavem Blažkem, proběhlo v naší klubovně 11. 2. 2014. Všichni se ptali na různé věci kolem naší třebíčské organizace. Vyprávění začalo, jak se budovala naše organizace na zelené louce a na kterých revírech se chytalo. Potom nám pan Blažek vykládal o vybavení a nástrahách, které používal. Na řadu přišla kronika, ve které jsme dlouho listovali a četli některé zajímavosti o průběhu budování naší organizace. V kronice se nacházely také fotky  výlovů. Některé rybníky, co byly na fotkách, jsem poznal. Na závěr nás pan kronikář překvapil a přečetl z kroniky poslední zápis, který byl jak o našem Feeder klubu, tak i o závodní činnosti našich družstev.

                                                                                                         Erikxon

Setkání s panem Blažkem.

Úvodní povídání.

Pan Blažek je třetí kronikář Třebíče.

Kronika MO Třebíč.

Povídání bylo zajímavé.

Všichni pozorně poslouchali.

Nechyběly dotazy ke kronice.

Pohled na klubovnu.

Závěrečné foto.
created by Pavel Svoboda, © 2012.