Dne 8.11. 2015  jsme se sešli na tradičním výlovu našeho klubového rybníčku

v Červené Lhotě,  na který se vždy velice těšíme a kontrolujeme ryby, které se

nám vytřely a kolik jich tam je. Letos nám do rybníčku natekla močka a úhyn ryb

byl katastrofální. Naše práce za čtyři roky byla rázem pryč. Pořád jsme věřili, že

to nebude tak zlé a hodně ryb tam zůstalo. Bohužel opak byl pravdou. Štiky

v počtu 19 ks, některé v délce 85 cm, zůstatek 0. Cejni 600 ks, zůstatek 20 ks.

Kapři 85 ks, zůstatek 4 ks. Tady má podíl vydra, která nám tam každý rok jich hodně

uloví, a také pytláci. Amury v počtu 6 ks cca 80 cm, jsou tam jenom dva. Líni,

plotice, okouni a další druhy - 95% úhyn. Jediná ryba, která neměla úhyn, byl

karas.

Rybník využíváme pro mladé rybáře, kteří nemohou chytat na vodách

MRS z důvodu věku, nebo ještě nemají zatím rybářský lístek. Výlov 2014 nám

nestačily ani kádě a museli jsme ryby dávat ještě do barelů, letos byly kádě

poloprázdné. Nic jiného nám nezbývá, než se pustit do práce, znovu zarybnit

náš rybníček. Něco jsme vylovili, opekli špekáčky a brambory v popelu byly

výborné. Bylo dobré, že kluci už plánovali, jak nachytají nové ryby a zase si

obnovíme osádku v rybníčku. Smutní, ale s novým odhodláním jsme se rozjeli

domů.

                   Milan

 

 

Nabírání vody do kádí.

Michal s Erikem tentokrát tolik práce neměli, bohužel.

Martin si to uměl zorganizovat.

Zapojili se všichni.

Pohled na "pracovníky".

Chytáni ryb, které utekly přes stavidlo.

Náklad ryb.

Třídění ryb.

Zasloužené odpočinutí a ohřátí u ohně.

Opekání špekáčků.

Největší ryba co přežila, amur asi 85 cm.

Odnášení ryb zpátky do rybníčků.

Počitání ryb.

Alespoň největší kapr přežil.

Jedná plná káď ryb.

Milanův barevňák.