Company Logo

Hlavní nabídka

Klub bude na DDM - Třebíč

Kamarádi, letos naše aktivity se rozšíří o výlety za rybymi na Pálavu, Vranov a další lokality, které jsou vzdáleny od Třebíče 50 - 100 km. Proto navyšujeme členství na 800 Kč za rok. (což je na měsíc cca 66 Kč). Peníze budou využity, na výlety, Bowling, ceny na soustředění, atd. V úterý v kroužku dodeste peníze za členství).   Milan
created by Pavel Svoboda, © 2012.